Lista investigatiilor paraclinice - analize de laborator decontate de CAS

Nr. crt.CodDenumirea analizei de laboratorTarif decontat de casa de asigurări de sănătate
Hematologie
1.       2.6001 Hemoleucogramă completă *1)*16) - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari14.62 lei
2.       2.6002Numărătoare reticulocite7.58 lei
3.       2.6003Examen citologic al frotiului sanguin*3)24.29 lei
4.       2.6040VSH*1)2.74 lei
5.       2.60501Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1) *16)9.84 lei
6.       2.60502Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1) *16)10.28 lei
7.       2.6059Anticorpi specifici anti Rh la gravidă*16)10.16 lei
8.       2.6101Timp Quick şi INR*1) *16) (International Normalised Ratio)15.32 lei
9.       2.6102APTT*16)15.51 lei
10.   2.6103Fibrinogenemie*1) *16)14.28 lei
Biochimie - serică şi urinară
11.2.1002Proteine totale serice*1) *16)7.65 lei
12.2.1003Electroforeza proteinelor serice*1)16.52 lei
13.2.10063Feritină serică*1) *16)40 lei
14.2.1011Uree serică*1) *16)6.11 lei
15.2.1012Acid uric seric*1) *16)6.11 lei
16.2.1014Creatinină serică*1) *16), cu estimarea ratei de filtrare glomerulară**)6.18 lei
17.2.1015Bilirubină totală*1) *16)6.37 lei
18.2.1016Bilirubină directă*1) *16)6.37 lei
19.2.1020Glicemie*1) *16)5.99 lei
20.2.10303Colesterol seric total*1)5.99 lei
21.2.10304HDL colesterol*1)8.55 lei
22.2.10305LDL colesterol*1)8.02 lei
23.2.10306Trigliceride serice*1)7.35 lei
24.2.10402TGP*1) *16)6.11 lei
25.2.10403TGO*1) *16)6.08 lei
26.2.10404Creatinkinaza CK*1)12.61 lei
27.2.10406Gama GT*1) *16)8.34 lei
28.2.10409Fosfatază alcalină*1) *16)8.13 lei
29.2.10500Sodiu seric*1) *16)10.44 lei
30.2.10501Potasiu seric*1) *16)11.96 lei
31.2.10503Calciu seric total*1) *16)5.6 lei
32.2.10504Calciu ionic seric*1) *16)8.22 lei
33.2.10505Magneziemie*1) *16)5.84 lei
34.2.10506Sideremie*1) *16)7.41 lei
35.2.10062Transferină serică*1)30 lei
36.2.10507Fosfor (fosfat seric)*9)13 lei
37.2.2600Examen complet de urină (sumar + sediment)*1) *16)9.75 lei
38.2.2604Dozare proteine urinare*1) *16)7.24 lei
39.2.2612Microalbuminuria (albumină urinară)*8)28.7 lei
40.2.2622.1Raport albumină/creatinină într-un eșantion de urină spontană*1) *8)45 lei
41.2.43092Albumină serică*8) *16)14 lei
42.2.2622Dozare glucoză urinară*1)7.24 lei
43.2.2623Creatinină urinară*8)10.78 lei
44.2.1020.1TTGO (test de toleranta la glucoza per os) *10) *16)35 lei
45.2.1026HBA1c *10) *16)38 lei
46.2.10412Alfa Amilaza serică15 lei
47.2.10413Lipaza serică15 lei
48.2.10400Lactatdehidrogenaza (LDH)10 lei
49.2.1065Rezervă alcalină ( determinarea Bicarbonatului seric)23.56 lei
50.2.1071Vitamina B 12 *1)38 lei
51.2.1074Acid folic *1)48 lei
Imunologie şi imunochimie
52.2.2500TSH*1) *16)21.39 lei
53.2.2502FT4*1) *16)21.74 lei
54.2.2507Parathormonul seric (PTH)47.5 lei
55.2.2509Hormonul foliculinostimulant FSH30.04 lei
56.2.2510Hormonul luteinizant (LH)30.04 lei
57.2.2514Cortizol35.14 lei
58.2.2521Testosteron39.27 lei
59.2.2522Estradiol31.07 lei
60.2.2523Progesteron33.02 lei
61.2.2525Prolactină31.92 lei
62.2.327091Anti-HAV IgM*2)44.21 lei
63.2.327092Ag HBs*1) *16)35.22 lei
64.2.327093Anticorpi Anti HCV*1) *16)64.9 lei
65.2.32710Testare HIV la gravidă*1) *16)41.98 lei
66.2.40000ASLO*1)12.98 lei
67.2.40010VDRL*1) sau RPR*1) *16)6.68 lei
68.2.40013Confirmare TPHA*4)14.7 lei
69.2.40203Antigen Helicobacter Pylori*1)43.48 lei
70.2.430011Complement seric C314.14 lei
71.2.430012Complement seric C414.14 lei
72.2.43010IgG seric19.27 lei
73.2.43011IgA seric19.27 lei
74.2.43012IgM seric19.7 lei
75.2.43014IgE seric18.02 lei
76.2.40053Proteina C reactivă*1) *16)11.6 lei
77.2.43040Factor reumatoid*1)10.15 lei
78.2.43044ATPO42.39 lei
79.2.43135PSA*1)24.07 lei
80.2.43136free PSA*6)31.83 lei
Microbiologie
Exudat faringian
81.2.3025Examen bacteriologic exudat faringian*1) *16), cultură şi identificare streptococi beta-hemolitici gr. A, C, G 16.62 lei
82.2.50102Examen fungic din exsudat faringian *11) - cultură și identificare până la nivel de specie19.95 lei
Examen urină
83.2.3100Urocultură*1) *16) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană15.96 lei
Examene materii fecale
84.2.3062Coprocultură*1) - cultură şi identificare bacteriană19.95 lei
85.2.5100Examen coproparazitologic*1)13.54 lei
86.2.2701Depistare hemoragii oculte*1)31.53 lei
Examene din secreţii genitale
87.2.3074Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi/sau colorat *1) *16)19.95 lei
88.2.30701Examene din secreții cervicale - cultură și identificare bacteriană20 lei
89.2.30741Examene din secreții vaginale – cultură și identificare bacteriană20 lei
90.2.30643Examene din secreţii vaginale - portaj Streptococcus agalactiae la gravide*16), prin metode de cultivare 20.61 lei
91.2.30643.1Examene din tampon rectal - portaj Streptococcus agalactiae la gravide*16), prin metode de cultivare 20.61 lei
92.2.50114Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1) *16)19.95 lei
Examene din secreţii uretrale
93.2.3080Examene din secreţii uretrale*1) - microscopic colorat, cultură şi identificare bacteriană20.61 lei
Examene din secreţii otice
94.2.3050Examen din secreţii otice *12) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 20.61 lei
Examene din secreţii nazale
95.2.3022Examen bacteriologic exudat nazal cultură și identificare Staphylococcus aureus (MRSA/MSSA) *13)18.62 lei
Examene din secreţii conjunctivale
96.2.3040Examen microbiologic din secreţii conjunctivale*14) – Examen microscopic, cultură şi identificare bacteriană 20.61 lei
Examene din colecţie purulentă
97.25.032Examen bacteriologic din colecţie purulentă *1) - Examen microscopic colorat, cultură şi identificare bacteriană20.61 lei
98.2.501.202Examen fungic din colecţie purulentă *15) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică20.61 lei
Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice
99.2.313Antibiogramă*5)15.42 lei
100.2.502Antifungigramă*5)19.61 lei
Examinări histopatologice, citologice şi imunohistochimice
101.290.211Examen histopatologic procedura completă HE (1 - 3 blocuri)*7)145 lei
102.290.212Examen histopatologic procedura completă HE (4 - 6 blocuri)*7)280 lei
103.290.101Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (1 - 3 blocuri)*7)190 lei
104.290.102Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (4 - 6 blocuri)*7)320 lei
105.29.030Teste imunohistochimice*)240/set lei
106.29.022Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1 - 3 blocuri)134.8 lei
107.29.160Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau*1) *16)48.7 lei
108.29.025Citodiagnostic lichid de puncţie89 lei