Pacienti

Regulamentul de ordine interioară pentru pacienti

Art.1 Pacienții vor lua la cunoștință Regulamentul de ordine interioară și se vor angaja să-l respecteprin semnarea consimțământului informat din foaia de observație.

Art.2 Regulamentul de ordine interioară a pacienților cuprinde obligațiile acestora în legătură cu modul lor de comportare pe perioada internării și sunt în legătură cu următoarele aspecte:

- Prezentarea tuturor actelor la internare. Documentele trebuie să ateste calitatea de asigurat și trimiterea pentru internare efectuată de către medicul de familie sau medicul specialist

- Preluarea hainelor și încălțămintei de stradă de către aparținători, ori predarea acestora la infirmiere, îmbrăcarea și purtarea echipamentului de spital (pijama, halat și papuci de casă) pe toată durata internării

- Să ia la cunoștință, să înțeleagă și să respecte tratamentul medical explicat de către medicul curant, pe care și-l asumă prin semnătură pe consimțământul informat din foaia de observație

- Informarea imediată a personalului medical în legătură cu orice modificare apărută în evoluția stării sale de sănătate

- Respectarea conduitei terapeutice, a manevrelor medicale, cooperarea la tratament

- Procurarea de medicamente din afara spitalului este permisă doar cu acceptul medicului curant

- Pacienții vor avea o atitudine respectuoasă față de personalul medical și nemedical din intituție și sunt obligați să păstreze curățenia saloanelor, culoarelor, grupurilor sanitare, să se preocupe de realizarea igienei corporale, de păstrarea liniștii în perioadele de odihnă

- Folosirea telefonului mobil este interzisă pe timpul vizitelor medicale sau a perioadelor de odihnă

- Pacienții sunt obligați să respecte programul de masă

- Nu sunt admise alimente din afara unității spitalicești cu excepția fructelor într-o canitate limitată, care pot fi mâncate în cel mult două zile de către pacient

- De asemenea sunt interzise introducerea și consumul de băuturi alcoolice , fumatul și jocurile de noroc

- Pacienții trebuie să respecte regulile în legătură cu efectuarea vizitelor și achitarea serviciilor de plată

- Pacienții trebuie să respecte integritatea bunurilor din patrimoniul spitalului, inventarul salonului sau a secției și folosirea cu grijă a utilităților aflate la dispoziția sa, în caz contrar obligându-se la plata daunelor produse – personal sau de către aparținătorii și vizitatorii săi

- Pacienții trebuie să aibă o comportare corectă în relațiile cu ceilalți bolnavi, evitând încălcarea regulilor de disciplină, tulburarea liniștii și orice manifestare necuviincioasă. Orice nemulțumire va fi adusă la cunoștința asistentei de salon, medicului curant sau directorului, care sunt obligați să asculte și să rezolve orice plângere